Lobo Stiftelsen

Lobo Stiftelsens formål er: Å støtte tiltak som kan bidra til et bedre samfunn eller tilværelse for noen i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Tiltakene kan være innenfor humanitær og sosial virksomhet, forskning, utdannelse, miljø og kultur.

Prioriteringen av støtteområder kan skifte over tid. Nå fokuserer vi på helse, utdanning og entreprenørskap. Til grunn for utvelgelsen av prosjekter legger vi vekt på prosjektområde, mål, planer og ikke minst personene og engasjementet bak. For noen prosjekter kan det være aktuelt å gå inn som en langsiktig samarbeidspartner.

Vi jobber først og fremst proaktivt for å finne frem til aktuelle prosjekter. Vi baserer oss ikke på å motta søknader, men kjenner du til noe vi bør vite om, så er du naturligvis velkommen til å ta kontakt.

Lobo Stiftelsen har et nært samarbeid med, og blir finansiert av, investerings- og utviklingsselskapet Stratel AS (www.stratel.no).