Lobo Stiftelsen er en sammenslåing av to allmennyttige stiftelser som er opprettet i familien Lorentzen. Navnet Lobo er en forkortelse for Lorentzen Bokindustri AS, et selskap som Odd Lorentzen, far til Harald og Reidar, startet i 1946. Det var flere interessante trekk ved starten og utviklingen av denne nyskapingen som skapte inspirasjon for de som fulgte etter. Lobo ble etter hvert flere bedrifter. Etter over 60 års eierskap valgte familien Lorentzen å selge sine interesser her, men beholdt rettighetene til navnet Lobo.

Lobo Stiftelsen kan sees som en videreføring av familiens samfunnsengasjement. Stiftelsen drives i dag av Reidar og Line Lorentzen og deres barn Eline, Johanne, Thea og Mathias. 

Lobo Stiftelsen er nært knyttet til og blir finansiert av familiens investerings- og utviklingssselskap Stratel AS (www.stratel.no) som Reidar Lorentzen startet i 1976.