Her ser du eksempler på prosjekter og organisasjoner Lobo Stiftelsen har støttet:


Small Scale Enterprise Support Initiative (SESI) i Nepal: SESI er et entreprenørprogram som skal gi fattige tilgang til arbeidsmarkedet ved å gi starthjelp til å etablere nye arbeidsplasser eller sikre eksisterende arbeidsplasser. Programmet skal bistå smågründere som selv har vilje, ideer og evner til å etablere/utvide virksomheter, men som idag hindres av mangel på tilgang til informasjon, formell kunnskap, rådgivningskontakter og sikkerhet. SESI drives av Himalpartner.  Les mer her.


The Mange Tree School (Mangoskolen, HUG) i Uganda: Mangoskolen er en relativt ny barneskole for barn fra fattige familier som har problemer med å betale skolepenger på offentlige skoler. Skolen, som har har 170 elever og 10 lærere, ligger ved Nilens bredd i Malindi, ca. 10km vest for Victoriasjøen og byen Jinja. Skolen drives og utvikles av HUG v/ Lill og Ole Christian Gulli og i samarbeid med den norske stiftelsen Nyenga som holder til i nærheten. Les mer på hjemmesiden til  Mangoskolen og fb/hugfondet.

Health Development International (HDI) i Niger: HDI, en norsk og en amerikansk stiftelse, ble startet av den norske legen Anders Seim i 1990 for å utrydde guineaorm (da led 3,5 millioner mennesker i 33 land av guineaorm, i 2016 hadde 25 mennesker det).  De senere år er fokuset rettet mot å forebygge kvinners skader og død i forbindelse med fødsel. HDIs  filosofi er at tiltakene skal være enkle, tilpasset lokale forhold og at lokale ressurser skal utnyttes. Den fortsatt lille organisasjonen har med relativt beskjedne midler oppnådd sterke resultater i sitt arbeid. For eksempel ble fødselsrelatert mødredødelighet redusert med 88 % i et prosjektområde i Niger (2015/2016). Les mer om HDI her og på Kavlifondets sider her.


Prosjekter i Norge:
Klokkeklovnene: En ideell organisasjon som jobber for en bedre hverdag for personer med demens og alzheimer, samt deres pårørende og helsepersonell. Klokkeklovnene har en spesiell metodikk og tilnærming som gjør at de ”når inn” til demente og skaper øyeblikk med liv, tilstedeværelse og glede. Les mer her.

Stine Sofies Stiftelse:  Arbeider for en "barndom uten vold" gjennom å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, ivareta voldsutsatte barn og pårørende og påvirke myndigheter. Stiftelsen har nylig etablert Stine Sofie Senteret som er et nasjonalt kompetansesenter der voldsutsatte barn og deres trygge pårørende kan komme for å oppleve livsglede og mestring. Vi har gitt støtte til aktivitetsutstyr på senteret. Les mer om arbeidet til stiftelsen her.

Løvetannakademiet: hjelper ungdom i barnevernet og fosterhjem med overgangen til voksenliv. Løvetannakademiet, et ideelt aksjeselskap, ble startet høsten 2016 av Camilla Tryti og Sandrina Sandell, som selv har erfaring fra barnevern og fosterhjem. Løvetannakademiet skal være en veileder og rådgiver som går sammen med ungdommen og som representerer noe annet enn ”det offentlige”. Selskapet er i en tidlig fase og vi har gitt midler til å teste ut nye tjenester. Les mer om Løvetannakademiet her.