OM LOBO STIFTELSEN

Lobo Stiftelsen er en allmennyttig stiftelse som er opprettet i familien Lorentzen.

 

Stiftelsens formål er: 

Å støtte tiltak som kan bidra til et bedre samfunn eller tilværelse for noen i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Tiltakene kan være innenfor humanitær og sosial virksomhet, forskning, utdannelse, miljø og kultur.

Lobo Stiftelsen prioriterer særlig helse, utdanning og entreprenørskap. Prioriteringen av støtteområder kan skifte over tid. Til grunn for utvelgelsen av prosjekter legger vi vekt på prosjektområde, mål, planer og ikke minst personene og engasjementet bak. For noen prosjekter kan det være aktuelt å gå inn som en langsiktig samarbeidspartner.

Vi jobber først og fremst proaktivt for å finne frem til aktuelle prosjekter og vi samarbeider med andre organisasjoner og stiftelser. Vi baserer oss ikke på å motta søknader, men kjenner du til noe vi bør vite om, så er du naturligvis velkommen til å ta kontakt.

 

Lobo Stiftelsen samarbeider med og blir finansiert av investeringsselskapet Stratel AS (www.stratel.no). 

PROSJEKTER
 
PROSJEKTER

Her ser du eksempler på prosjekter og organisasjoner Lobo Stiftelsen har støttet:​

The Mango Tree SchoolBarneskole for fattige familier nær Jinja i Uganda.
 

Mappeløs & Hjertestipend: Utviklingsstipend til deltakere under det ideelle selskapet Mappeløs, initiert av Poprommet og Venke Knudson. 

 

Mestringsguiden: Hjelper mennesker med flyktningbakgrunn å bli selvstendige igjen gjennom arbeid.

 

Klokkeklovnene: Jobber for en bedre hverdag for personer med demens.

 

Health Development International (HDI): Systematisk helsefremmende arbeid blant annet i Niger. 

 

Stine Sofies Stiftelse: Arbeider for en barndom uten vold.

Løvetannakademiet: Hjelper ungdom i barnevernet og fosterhjem med overgangen til voksenliv. 

Small Scale Enterprise Support Initiative (SESI): Entreprenørskapsprogram i Nepal. 

 
BAKGRUNN

Navnet Lobo er en forkortelse for Lorentzen Bokindustri AS, et selskap som Odd Lorentzen startet i 1946. Lorentzen var fra starten opptatt av sosiale forhold i bedriften og i samfunnet og det har inspirert de som følger etter. Lobo ble etter hvert flere bedrifter. Familien Lorentzen valgte å selge sine eierinteresser i 2008, men beholdt rettighetene til navnet Lobo. 

Lobo Stiftelsen kan sees som en videreføring av familiens samfunnsengasjement. Stiftelsen drives i dag av Reidar og Line Lorentzen og deres barn Eline, Johanne, Thea og Mathias. 

Lobo Stiftelsen er nært knyttet til og blir finansiert av familiens investerings- og utviklingssselskap

Stratel AS (www.stratel.no) som Reidar Lorentzen startet i 1976. 

Kontakt oss: 
 

Eline Synneva Lorentzen Ingstad 

Kontaktperson/styremedlem

Mobil: + 47 900 35 892

E-post: eline@stratel.no

Reidar Lorentzen

Styreleder

Mobil: + 47 90 11 60 11

E-post: rl@stratel.no 

Adresse: 
Lobo Stiftelsen
Ivar Aasens vei 11
0373 Oslo
Norway

 

www.lobo.no

© 2019 LOBO STIFTELSEN